Popis
S vlastními mapovými podklady a získanými profily dna můžete objevovat zajímavá rybářská místa, hledat lokality výskytu vybraných druhů ryb, ale také pomocí i-Pilot Link a motorů MinnKota spolehlivě navigovat, řídit loď podle vybrané izobaty nebo pobřežní čáry, udržovat loď na tzv elektronické kotvě (při eliminaci snášení vlivem proudů a  větru) a  podobně S  pomocí sonaru můžete sledovat stanovené rozmezí hloubek, hlídat mělčiny a  jiná riziková místa, označovat, importovat a exportovat orientační body, stanovovat trasy a provádět další navigační činnosti

Výrobce HUMMINBIRD

EAN: 082324044014

Číslo produktu: 49403