Váhy, stojany, metry

Součástí povinné výbavy každého rybáře je metr. Smyslem rybářského metru je zjistit, zda ryba dosahuje minimální či maximální hranice povolené míry. Další záznam o rybě je její váha. K zjištění výsledné váhy ryby slouží rybářské váha. Ke stabilitě při vážení dopomáhá vážící stojan v kombinaci s váhou na ryby zavěšenou ve středu stojanu.