Muškařské pruty

Muškaření je v rybářském světě královskou disciplínou a bez kvalitního muškařského prutu ji nelze vykonávat. Muškařské pruty jsou specifické v umístění navijáku a ve tvaru a počtu oček rozmístěných po celé délce prutu. Muškařské pruty se dělí podle akce prutů. Rozlišujeme tři základní kategorie muškařských prutů. Medium-fast pruty s rychlou akcí, které pracují v horní třetině prutu. Medium muškařské pruty s parabolickou akcí a slow muškařské pruty, které se ohýbají v celé délce prutu. Muškařské pruty se nejčastěji vyrábějí z carbonu.